Föreningsinfo/kontakt

Styrelse:
  • Karin Berglöf, ordförande
  • Anders Rhenberg, kassör
  • Anna Larsson Wråke, sekreterare
  • Vaili Brink Broman
  • Kristina Lundgren
  • Marie Gardner
  • Sidney Holm
  • Peter Mandoki
Har du frågor eller synpunkter kontakta Karin Berglöf, Nysätravägen 24, tel 716 18 52  eller 
maila till nysatravilla@gmail.comStadgar
 
Ċ
Nysätra Villaägareförening,
29 nov. 2016 11:52