Historik

Nysätra

21 juni 1923 träffades ett antal nyblivna egnahemsägare på Nackanäs värdshus för att ha ett konstituerande möte. Nysätra villaägareförening u.p.a. var bildat. 

Tidigare hade grosshandlare Jacob Setterwall som bodde i Finntorp pga av ekonomiskt trångmål styckat och sålt tomter i Nysätra. Detta är början till föreningens historia. Mer finns att läsa i de tidningar som har gjorts i samband med föreningen olika jubileum och andra skrifter som vi har för avsikt att publicera på Nysätras hemsida.

Några viktiga årtal

 • 1865 Carl Strömbom på Stora Sickla säljer Fågelbo till August Dahlin för 5000 riksdaler.
 • 1877 C. H. T. Raab säljer till Karl Barthelsson ett område väster om Fågelbo och Nackanäs för 3500 krornor samt en specificerad mängd spannmål per år....
 • 1896 Karl Barthelsson sterbhus säljer Nysätra till Jacob Settervall för 33.000 kr.1923 mars Annonseras att villatomter ska säljas i ett naturskönt område intill Stockholm.
 • 1923 Påsken – visning av området med mängder av intresserade köpare.
 • 1923 tomter säljs av Jacob Setterwall till priser mellan 2.64 och 4,95 kr per kvm.
 • 1923 21 juni, föreningen bildas. Första mötet på Nackanäs värdshus.
 • 1923 – 1928 de flesta tomterna bebyggs.
 • 1931 Avlopp i området var indraget.
 • 1933 En båtklubb bildades.....
 • 1944 flaggstången i Bergparken reses.
 • 1946 Avtal sluts med kommunen om skötsel av vägarna.
 • 1960 Nackanäs värdshus brinner ned.


Underordnade sidor (1): Tomtkarta 1923
Ċ
Lennart Rosberg,
25 sep. 2019 12:38
Ċ
Lennart Rosberg,
25 sep. 2019 12:39
Ċ
Lennart Rosberg,
25 sep. 2019 12:40
Ċ
Lennart Rosberg,
25 sep. 2019 12:43
Ċ
Lennart Rosberg,
25 sep. 2019 12:44