Intressegrupper‎ > ‎

Intressegrupp Rädda Järlasjön

Dagvattnet från Sickla köpkvarter belastar vattenkvaliteten i Järlasjön avsevärt och kommunen har efter olika 
provtagningar och utredningar kommit fram till att vattnet måste renas. Kommunen vill trots detta släppa ut det 
förorenade dagvattnet i sjön och först där efter rena vattnet i en sjöförlagd reningsanläggning, sk skärmbassäng 
i Kyrviken.

Nysätra villaägareförening har under långt tid begärt att kommunen ska utreda möjligheten att rena dagvatten innan 
det når sjön, dvs en markförlagd reningsanläggning. Kommunen menar att en markförlagd anläggning varken är 
”intressant eller möjligt”. Vi från föreningen vill då veta vad de grundar detta på. Varför är det inte intressant och 
vad är det som gör att det inte är möjligt? Någon utredning eller uppdragsbeskrivning har vi inte fått ta del 
av trots upprepande påstötningar rörande denna fråga. 

En stor skärmbassäng i Kyrkviken kommer innebära att stora delar av vattenspegel går förlorad samt att det kommer 
att försvåra för oss alla att få tillgång till sjön.

Vi vill inte ha ner mer föroreningar i vår redan hårt belastade sjö. Vi vill även i fortsättningen kunna bada i sjön och 
ha möjlighet att fiska och fånga kräftor. Varför förstöra en vacker plats när rening på land är fullt möjligt och dessutom en mer beprövad och säker metod.


Vi behöver nu din hjälp oss påverka så att frågan hanteras på ett rätt och riktigt sätt.
Kontakta ansvariga personer på kommunen, politiker, miljöorganisationer och Atrium Ljungberggruppen!


Kontaktuppgifter Nacka kommun:

- Birgitta Held-Paulie, ansvarig handläggare på Miljöenheten                                     birgitta.held.paulie@nacka.se

- Christer Rosenström, enhetschef Miljöenheten                                                      christer.rosenstrom@nacka.se

- Anders Lindh, enhetschef Teknik/VA & Avfall, ansvar för utsläpp av dagvatten          anders.lindh@nacka.se

- Jonas Åström, handläggare, tillsyn och kontroll av utsläpp av dagvatten                   jonas.astrom@nacka.se     

 

                                                        


Länkar:

http://www.nacka.se/web/bo_bygga/va/dagvatten/strategi/Sidor/default.aspx
Ċ
Nysätra Villaägareförening,
24 nov. 2009 15:35
Ċ
Nysätra Villaägareförening,
24 nov. 2009 15:38
Ċ
Nysätra Villaägareförening,
30 mars 2010 15:11
Ċ
Nysätra Villaägareförening,
24 nov. 2009 15:38
Ċ
Nysätra Villaägareförening,
24 nov. 2009 15:43
Ċ
Nysätra Villaägareförening,
24 nov. 2009 15:42
Ċ
Nysätra Villaägareförening,
24 nov. 2009 15:42
Ċ
Nysätra Villaägareförening,
24 nov. 2009 15:37